Kaffekvarn

Gammal handvevad kaffekvarn gul och grön