Jordbruksmaskinslitteratur 1930-40 talet

Från Statens provningsanstalt, faktabeskrivningar och bilder av traktorer, gengasaggregat, tröskor, plogar ja allt tänkbart. Säljes till samlare för 1:- bladet.