bortskänkes kanin

med tillbehör och den är vit och brun, på grun att min dotter är allergiker