kamin cambridge

kamin Cambridge utan skorsten, vit, 3 koppar för bränsle

019-140825 monterad o klar