Bussamåla Stugservice

Bussamåla Stugservice
i syd-ost Sverige
kan vara svaret på skötsel och uthyrning av din
semesterstuga.
Din ägodel står ju tom en stor del av året.
Vi ser till din tomma stuga och vid speciella händelser (till exempel svår storm) kontrollerar vi extra. Vi tömmer också brevlådan och eftersänder viktig post.
Ska du hyra ut ditt semesterhus, då har vi nyckelservice. Vi ger dina hyresgäster turistinformation
Vi kan också göra andra, extra verksamheter så att du eller dina gäster kan åka avspända på semester.
Är du intresserad av vår Stugservice eller har du några frågor får du gärna kontakta oss,