Företagsmassage

Ta steget till ett bättre välmående på arbetsplatsen! Friskare personal ger färre sjukdagar med endast en halvtimmes behandling varannan vecka. Massage är ett effektivt sätt att förebygga belastningsskador och mjuka upp ömmande muskler. Vi erbjuder våra kunder en investering för friskare, gladare personal och färre sjukdagar!
Massage som friskvård är avdragsgill för arbetsgivaren och en god investering för färre sjukdagar och friskare personal som resultat!

Vi arbetar med flexibla lösningar och skräddarsyr ett upplägg som passar just ert företag; hur många som

vill ha behandling, typen och omfattningen av behandlingarna, och vid en tidpunkt som fungerar för er arbetsmässigt, kommer en massör till ert företag.Massören tillhandahåller bänk och det material som behövs för att utföra ett professionellt arbete. Behandlingarna utförs i enskilt, lämpligt rum, exempelvis ett vilorum. Inför varje tillfälle bokar personalen upp sig på en lista med exempelvis 25 - minuters, alternativt 50 - minutersbehandlingar. I behandlingen ingår även tips om stretch och ergonomi vid behov.


Vid intresse för energimassage, kontakta oss för mer information.


Massagekonsult hyr framför allt ut massörer i Stockholmsområdet.