RIEJU MOPED BRA KÖRSKICK

RIEJU MOPED BRA KÖRSKICK

Skicket är rätt bra .

Man kan starta den och köra iväg.
Allt funkar utom frambromsen men det kan den händiga fixa. Och lite smådelar
av kåpan är av men det kan man sätta på igen.

4 Växlig
Priset kan sänkas rejält vid snabb äffär