Hugos

Hugos

Min Hugos skall säljas.
Pris 1,5 miljoner.
En vrning är på plats!
Rådgivning vid husbilsköp
Undvik risker vid beställning och köp av en s k Kvalitets husbil av en oseriös
tillverkare från Vetlanda.
har i en dom i Eksjö Tingsrätt 2009-01-14 dömts
till betydande skadestånd i förlikt mål. Företaget har inte åtgärdat en större
mängd fel&brister i en husbil som tillverkats av företaget. Företaget har
dessutom vägrat reparera fel, som i och för sig inte var garantifel, som
beställts av kunden.
Rådgivningen är gratis.
Första kontakten endast via mejlen.