Sonyfattad Nissin Di 866 Mark II blixt.

Sonyfattad Nissin Di 866 Mark II blixt.

Till följd av kameramärkes/ fattningsbyte säljer jag nu min Sonyfattade Nissin Di 866 Mark II blixt.

Denna blixt är, trots sitt mycket lägre nypris, fullt i klass med originalblixtarna, både vad gäller prestanda, för övrigt ledtal 61 för att vara exakt, och funktioner.